Rólunk

A Magyar Idealisták Szövetsége azzal a céllal jött létre, hogy független, önálló szervezetként egységet teremtsen a most mesterségesen széttagolt társadalmi rétegek között, és egyesítse a magyar társadalmat határainkon belül és kívül egyaránt. Ehhez a nemzet érdekeit szem előtt tartva kész együttműködni bármelyik politikai párttal és egyéb szervezettel, amelyek a haza szolgálatát tartják elsődleges szempontnak.

A párt tagjai elkötelezettek aziránt, hogy felszámolják a korrupciót és megszüntessenek más gazdasági visszaéléseket, ezzel felzárkóztatva Magyarországot a fejlett országokhoz.

A Magyar Idealisták Szövetsége legfontosabb feladata, hogy képviselje a nemzet érdekeit, óvja a magyar kultúrát és értékeit, valamint a magyarság önazonosságát.

A párt országos hatókörben kívánja tevékenységét folytatni, céljait megvalósítani. Ebben minden olyan magyar állampolgár részt vállalhat, akinek fontos ezen célok és értékek megvalósulása, és felelősséget érez hazája jólétének növeléséért, az ország polgárainak boldogulásának elősegítéséért.

Pártunk demokratikus keretek között kíván működni, tiszteletben tartva Magyarország jogszabályait.

Szervezeti felépítése és működési rendje a tagság többségi akaratának érvényesülését biztosítja, s egyben lehetővé teszi a kisebbségi nézetek képviseletét.