Támogatás

A Magyar Idealisták Szövetsége, mint politikai párt elkötelezett egy új politikai, közösségi értékrend meghonosításában. A pártunk az egyetlen, amely nem csak nyíltan és feddhetetlenül beszél a korrupcióról és a közélet megtisztításáról, de ezeket az elveket követve nem fogad el olyan támogatást, amelyet később nyomásgyakorlásra használhatna a támogató.

A Magyar Idealisták Szövetsége a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 4. § 1. bekezdése értelmében tevékenységének elősegítésére támogatást fogadhat el magánszemélyektől, jogi személyektől és jogi személyeknek nem minősülő gazdasági társaságoktól.

A Magyar Idealisták Szövetsége pénzbeli támogatást az alábbi módon tud elfogadni:

készpénzben

 a Magyar Idealisták Szövetsége 4400 Nyíregyháza, Árvácska u. 66. szám alatti irodájának pénztárába.

belföldi postautalvánnyal („rózsaszín csekk”)

a Magyar Idealisták Szövetsége 4400 Nyíregyháza, Árvácska u. 66. címzett javára. A postautalvány hátoldalán a „közlemény” rovatban a „támogatás” szót fel kell tüntetni. Ezen feladási mód postai kezelési költséget terhel a támogatóra, melyet a helyszínen kell megfizetni.

átutalással belföldről

a támogató saját bankján keresztül a Magyar Idealisták Szövetsége Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00431312 számú bankszámlaszámára. A „közlemény” rovatban fel kell tüntetni a támogató nevét és a „támogatás” szót.

átutalással külföldről

a támogató bankjában kedvezményezettként a Magyar Idealisták Szövetsége bankszámlaszámának (IBAN: HU32 6880 0109 0043 1312 0000 0000; SWIFT: TAKBHUHB) megadásával. A „közlemény” rovatban a támogató nevét és a „támogatás” szót fel kell tüntetni.

készpénzes befizetésként

bankon keresztül a fentiekben feltüntetett bankszámlaszám és kedvezményezett megjelölésével.

Tárgyi adomány átadása csak személyesen, megállapodás alapján és átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésével történhet. Előzetes egyeztetés az idealistak@idealistak.hu címen lehetséges.

A belföldi támogatók esetében a törvény 500.000 Ft, külföldi támogatók esetében 100.000 Ft értékhatárt állapít meg a pénzügyi beszámolóban történő név szerinti megjelentetéshez, valamint a Magyar Közlönyben történő közzétételéhez a tárgyévet követő április 30-ig. A támogató nevét és lakcímét minden esetben olvashatóan kell feltüntetni a befizetést/átvételt igazoló nyomtatványon és közlemény rovatban a „támogatás” szót meg kell jelölni. A törvény értelmében a pártok névtelen támogatást nem fogadhatnak el.

Köszönjük a segítségüket!